VASARIO 16-OJI – RAŠYTOJŲ DIENORAŠČIUOSE, UŽRAŠUOSE, SAKINIUOSE

Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.

Nepriklausoma Lietuva! O Lietuva – tai MES! Меs ir esame LIETUVA!

Šiam istoriniam įvykiui paminėti  pristatome virtualią parodą, kuri įkelta į mokyklos svetainės skiltį ,,BIBLIOTEKA“. Kviečiame pažiūrėti.

Bibliotekininkė I. Vilimienė