Gyvenimo aprašymas

GYVENIMO APRAŠYMAS

Aš, Lina Kaušakienė, gimiau 1960-05-02 Gudonių kaime Anykščių rajone.

1967-1970 metais mokiausi Rokiškio rajono Kalvių pradinėje mokykloje. 1970 – 1978 metais mokiausi Anykščių rajono Svėdasų vidurinėje mokykloje.

1987 m. baigiau Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijau buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikaciją.

1998 m. baigiau Vilniaus Gedimino technikos universitetą, mokiausi profesijos edukologijos studijų programos ir įgijau edukologijos magistro laipsnį.

2000 m. įgijau antrąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

2002 m. baigiau Šiaulių universitetą ir įgijau socialinio pedagogo kvalifikaciją.

2014 m. įgijau pirmąją vadybinę kvalifikacinę kategoriją.

 

Darbinė veikla:

1980 – 1983 m. Anykščių rajono Svėdasų kolūkio buhalterė, sporto metodininkė.

1983 – 1992 m. Rokiškio rajono „Gegužės Pirmosios“ kolūkio buhalterė, ekonomistė.

1992 –  1994 m. Rokiškio rajono Krylių žemės ūkio bendrovės ekonomistė.

1994 –  1995 m. Kupiškio žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja.

1995 –  2001 m. Kupiškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2001 –  2009 m. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nuo 2009 m.     Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos  direktorė.

 

Visuomeninė veikla:

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narė.

Lietuvos socialdemokratų partijos Kupiškio skyriaus narė.

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  atestacijos komisijos pirmininkė, Kupiškio darbdavių klubo narė, Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriaus Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos narė, Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijos narė Panevėžio teritorinės darbo biržos Kupiškio skyriuje.

 

Pomėgiai:

Domėjimasis mokslo pasiekimais ir ugdymo inovacijomis, projektinė veikla, savarankiškas anglų kalbos tobulinimas, bendravimas su jaunimu, straipsnių kolekcionavimas ir analizavimas vadybos, ugdymo ir psichologijos temomis, grožinės literatūros skaitymas, darbas sode.