PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0694

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

„Mobilumo ir naujoviškos praktikos plėtotė“

 

      Projekto koordinatorius – Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

      Projekto partneriai:

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla;

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla.

      Projekto dalyviai: prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos II-III kursų mokiniai. Iš kiekvienos mokyklos į mokomąją stažuotę vyksta po 6 mokinius.

      Projekto tikslai:

1.Tobulinti prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės mokinių praktikos įgūdžius, specialybės užsienio kalbos žinias, efektyvaus IKT panaudojimo darbinėje veikloje kompetencijas.

2. Skatinti mokinių pilietiškumą ir bendrųjų gebėjimų ugdymą: verslumą, gebėjimą dirbti su įvairių kultūrų atstovais, savarankiškumą, gebėjimą bendradarbiauti, pasitikėjimą savo jėgomis, didinti profesinę motyvaciją, ir jų konkurencingumą, integraciją į Lietuvos ir ES darbo rinką.

3. Skatinti bendradarbiavimą, naujos praktikos vystymą atskirose Europos įmonėse, didinti jų mastą.

      Priimantys partneriai:

  • Asociacion Escuela de Komunicacion, Informacion y Practicas en Europa Ispanijoje;
  • Euroform RFS Italijoje;
  • F+U Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen GmbH Vokietijoje.

I vizitas į Ispaniją, Malagos miestą (2012 m. spalio 28 d. – lapkričio 18 d.);

II viztas į Italiją, Rende miestą (2012m. lapkričio 4 d. – lapkričio 25 d.);

III vizitas į Vokietiją, Chemnitz miestą (2013 m. Kovo 3 d. iki kovo 24 d.).

      Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

  • motyvacija, kūrybiškumas, aktyvumas, komunikabilumas;
  • geri mokymosi rezultatai, profesijos žinios;
  • užsienio kalbos žinios;
  • domėjimasis kitų šalių kultūra;
  • dalyvavimas įvairiuose mokyklos, miesto, apskrities projektuose.

      Projekto rezultatai:

Projekto dalyviai pagilins žinias ir profesinjos įgūdžius prekybos verslo įmonėse, susipažins su tarptautine verslo aplinka, įgis tarptautinės darbo patirties, kuri leis sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje. Pagerės mokinių šnekamosios užsienio kalbos įgūdžiai. Dalyvavimas projektinėje veikloje papildys dalyvių gyvenimo aprašymus. Naujos pažintys, patirtis gyvenant ir dirbant grupėmis, atskirai nuo tėvų, svetimoje kultūrinėje ir kalbinėje aplinkoje padidins pasitikėjimą savo jėgomis, profesinę motyvaciją bei integraciją į Lietuvos ir ES darbo rinką. Stažuotės laikas dalyviams bus įskaitytas kaip profesinio praktinio mokymo dalis. Projekto dalyviams bus išduoti „Europass“ mobilumo dokumentai, sertifikatai.

Projekto dalyvių surinkta informacija apie įgytą patirtį, užsienio šalių įmonių veiklos organizavimą, maisto ir ne maisto prekių mokslą bus panaudota mokymo procese, bus paruošti foto albumai apie mokinių stažuotes.

Projektas tiesiogiai skatins mokymo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą, atvers mobilumo galimybes profesinių mokyklų mokiniams.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.