PROJEKTAS NR. LLP-LDV-VETPRO-2013-LT-0891

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

,,Tarptautinė patirtis besiekiant ISO 9001 standarto“

      Projekto koordinatorius –   Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

      Projekto partneriai:

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla;

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla.

       Projekto dalyviai:

 12 profesinio mokymo specialistų iš 4 profesinių mokyklų, kurios per pastarąjį pusmetį kartu dalyvavo projekte „Profesinio mokymo kokybės gerinimas Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigose“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-008).

      Projekto tikslai:

Tobulinti profesines kompetencijas, reikalingas diegiant Kokybės vadybos sistemą ir siekiant tarptautinio ISO 9001 sertifikato.

      Priimantis partneris:

  • International Education College TEMIS Ispanijoje;

Vizitas į Ispaniją, Tenerifės miestą (2013 m. rugsėjo 29 d. –  spalio 5 d.);

      Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

 1. Būtina patirtis Mokyklos kokybės vadybos sistemos (KVS) diegimo procese;

2. ISO 9001 standarto reikalavimų išmanymas;

3. Anglų kalbos žinios;

4. Motyvacija naujovėms ir komunikaciniai gebėjimai.

       Projekto rezultatai:

1.  12 profesinio mokymo specialistų  susipažins su Ispanijos profesinio mokymo institucijoje įdiegta kokybės valdymo sistema, taikomais kokybės vadybos modeliais;

2.  Dalyviai įgys tarptautinių projektų patirties; užmegs asmeninius kontaktus su šios šalies profesijos mokytojais, profesinio mokymo specialistais;

3. Bus pateiktos rekomendacijos mokyklų vadovybėms dėl kokybės vadybos sistemos gerinimo;

4. Stažuotės rezultatai bus pristatyti mokyklų bendruomenei per kvalifikacijos tobulinimo seminarą.

 Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.