TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS PROFESINIAM MOKYMUI STIPRINTI

„ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROJEKTAS ,,TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS PROFESINIAM MOKYMUI STIPRINTI” NR. 2020-1-LT01-KA116-077679.

„Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo projektas

,,Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas profesiniam mokymui stiprinti”

Nr. 2020-1-LT01-KA116-077679.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla Erasmus+ programoje dalyvauja nuo 2012 m., sėkmingai įgyvendina tarptautinius projektus, kurie padeda atnaujinti ugdymo turinį, įvairina mokymo procesą. Dalinamės džiugia žinia, kad ir per 2020-2021 m.m. bus įgyvendinamas naujas tarptautinis projektas ,,Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas profesiniam mokymui stiprinti”

Nr. 2020-1-LT01-KA116-077679.

Įgyvendinant projekto veiklas numatyti šie mobilumo vizitai:

  1. Mokinių Erasmus PRO ilgalaikiai mobilumai (tai 92 dienų praktika užsienyje pagal studijuojamą specialybę) – 3 dalyviai;
  2. Mokinių trumpalaikiai mobilumai (tai 21 dienos praktika užsienyje pagal studijuojamą specialybę) – 30 dalyvių.

Mokiniams iš projekto lėšų apmokamos kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, draudimo ir kultūrinės programos išlaidos. Į visas stažuotes mokinius lydės lydintieji asmenys, nuvykus į stažuotės vietą taip pat bus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie visos praktikos užsienyje metu rūpinsis mūsų mokiniais.

  1. Darbuotojų mokymas užsienyje (tai 5 darbo dienų mobilumo vizitas, kurio metu mokyklos pedagogai tobulins profesinius įgūdžius kitos šalies profesinio mokymo įstaigose) – 18 dalyvių.

Projekto metu numatomos mobilumų šalys – Vokietija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Latvija (šalys gali keistis, bus atsižvelgiama į esamą COVID-19 viruso paplitimo situaciją).

Svetur įgyta patirtis padės susikurti geresnę ateitį čia – dalyvaukite atrankose!

Projektų vadovė Modesta Žilinskė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”