STAŽUOTĖS ĮSPŪDŽIAI IŠ PARYŽIAUS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojai Dalia Šeinauskienė, Gražina Stanelienė ir Vygandas Užkuras – 2019 m. kovo 16 – 23 d. buvo išvykę į „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2018-1-LT01-KA116-046778 „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas per Erasmus+ veiklas“  stažuotę Paryžiuje, Prancūzijoje. Stažuotė buvo labai intensyvi, įspūdinga bei darbinga. Joje dalyvavo ir Mažeikių politechnikos mokyklos bei jų socialinių partnerių – Mažeikių savivaldybės ir Mažeikių verslininkų asociacijos -atstovai.

Pirmąją vizito dieną projekto dalyviai susitiko su Prancūzijos LA PLAINE COMMUNE vadovybe, švietimo skyriaus vadovais. Tai unikalus savivaldos organas, kuris jungia 9 seniūnijas. Jis įsteigtas 2000 m. Šiai bendrijai (komunai) vadovauja prezidentas ir 80 asamblėjos narių, kurie priima sprendimus. Komunai priklauso 38 000 įmonių, 43 000 studentų, 1800 mokslininkų, 70 mokslo tyrimų centrų, 2 universitetai, 2 kolegijos, 20 kitų mokymo įstaigų, įkurti 2 inovatyvių įmonių verslo inkubatoriai. Vyksta glaudus bendradarbiavimas, jie dalyvauja savivaldos, švietimo ir verslo projektuose.

Taip pat projekto dalyviai susipažino su LA Miel verslo inkubatoriaus funkcijomis bei inkubatoriuje įsikūrusiomis įmonėmis. Čia veikia 21 įmonė, kiekviena iš jų pasižymi skirtinga ir inovatyvia veikla.

Projekto dalyviai lankėsi Pameistrystės centre, įsikūrusiame Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose. Jame mokosi mokiniai nuo 15 iki 58 metų, vykdoma 30 mokymo programų. Centre galima mokytis tik sudarius sutartį su darbdaviu. Stebėjome automechanikų mokymo programos mokymo procesą, diskutavome apie profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę. Mokiniai – pameistriai mielai su mumis bendravo, pasakojo apie savo galimybes ir sėkmes.

Susipažinome su Versalio aplinkosaugos ir tvaraus vystymo institutu. Tai privati aukštoji mokykla. Instituto prezidentas ir direktorius ugdymui supažindino su instituto veikla, rengiamomis programomis, mokymo trukme, mokomaisiais dalykais, praktikos atlikimo vietomis ir įsidarbinimo galimybėmis, suteikiamais trijų lygių diplomais.

Eurl Aristote direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, pristatė pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, pameistrystės privalumus. Taip pat buvo pristatyta Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje lyginamoji analizė, Prancūzijos pameistrystės įstatyminė bazė, darbo sutartys su darbdaviu, pameistriu ir mokymosi įstaiga.

Didžiausią įspūdį projekto dalyviams paliko glaudus Prancūzijos profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas su darbdaviais, palanki Prancūzijos švietimo sistema, orientuota į nemokamą mokslą, seniai taikoma pameistrystės forma. Prancūzijos mokesčių sistema suderinta ir susieta su verslo kūrimo ir plėtojimo aplinka, švietimo finansavimu (darbdaviai moka mokestį ir t. t.).

Įdomi ir turininga kultūrinė programa buvo organizuota kultūros ir meno sostinėje Paryžiuje. Aplankėme tokius kultūros objektus: Paryžiaus miesto simbolį – Eifelio bokštą, Liuksemburgo parką, Versalio rūmus su sodais, Luvro muziejų, Triumfo arką, Tiuilri sodus, Eliziejaus laukus, Paryžiaus Dievo motinos katedrą, Šv. Jėzaus širdies baziliką bei kitos lankytinas vietas.

Vizitas buvo organizuotas kokybiškai, buvo pasisemta naujų idėjų ir įkvėpimo tęsti jau pradėtus darbus profesinio mokymo kokybės ugdymo ir pameistrystės srityse. Projekto dalyviai patobulino vadybines, dalykines, profesines, komunikacines ir bendrakultūrines kompetencijas.

Stažuotės dalyviai Dalia Šeinauskienė, Gražina Stanelienė ir Vygandas Užkuras