MOKAUSI PATS

Rekomenduojame pedagoginiams darbuotojams ir mokiniams!

Mokyklos bibliotekoje yra gautos doc. dr. R. Gaučaitės  ir prof. dr. A. Kazlauskienės knygos. Autorės, sukaupusios mokslinės ir praktinės patirties savivaldžio ugdymo(si) srityje, išleido 4 dalis iš serijos

MOKAUSI PATS:

–          1-oji dalis: KAIP PAŽINTI SAVE KAIP BESIMOKANTĮJĮ?
–          2-oji dalis: KAIP IŠSIKELTI MOKYMOSI TIKSLUS IR NUMATYTI SĖKMĖS KRITERIJUS?
–          3-oji dalis: KAIP PLANUOTI SAVO MOKYMĄSI IR IMTIS VEIKSMŲ?
–          4-oji dalis: KAIP ORGANIZUOTI GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ IR KOREGUOTI TOLESNIUS VEIKSMUS?

Bibliotekininkė I. Vilimienė