VAIZDO KONFERENCIJA

Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje karantino metu ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu. Taip ne tik mokosi mokiniai, bet taip sėkmingai dirba ir mokytojai. Daugiausia mokymuisi ir komunikavimui mokykla naudoja  virtualią mokymosi aplinką „Moodle“, elektroninį dienyną ,,Tamo“, konferencijų sistemą „Zoom“ ir įvairias kitas skaitmenines mokymosi priemones. Balandžio 2 d.  vyko mokyklos vaizdo konferencija – mokytojų pasitarimas per konferencijų sistemą ,,Zoom.  Buvo aptartos nuotolinio mokymo metu iškylančios problemos, pasidalinta pirmosios savaitės sėkmėmis ir nesėkmėmis, aptarta, kaip dirbsime ir bendrausime ateityje, kad ugdymo procesas būtų sėkmingas, kad gebėtume teikti įvairiapusę pagalbą ir patys mokėtume jos ieškoti bei gauti pagal poreikį. Tokios vaizdo konferencijos karantino metu vyks nuolat. Techninę pagalbą mokytojams ir mokiniams, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu sistemingai teikia, konsultuoja, mokymus veda skaitmeninių technologijų administratorius (IKT koordinatorius) Kęstutis Mekšėnas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė