PAŽANGUMO ŽENKLAS UŽ TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ

Įgyvendinant tarptautinius projektus pasiekėme labai gerų rezultatų, už kuriuos mums suteiktas ,,Pažangumo ženklas”. Šis ženklas buvo suteikiamas geriausių rezultatų pasiekusioms akredituotoms organizacijoms. Pagal šį kvietimą toks ženklas buvo suteiktas organizacijoms, jau turinčioms profesinio mokymo mobilumo chartiją, sėkmingai sudalyvavusioms atrankos procedūroje ir kurių paskutinės dvi pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinės ataskaitos vidutiniškai įvertintos bent 85 balais. Gautas pažangumo ženklas galios trejus metus.

Projektų vadovė Modesta Žilinskė