ERASMUS+ PROJEKTAI TĘSIASI

Dar viena Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos pedagogų ir administracijos darbuotojų grupė – J. Ažubalytė, R. Domžienė, N. Vasiliauskienė, T. Butkevičienė, G. Stanelienė – per mokinių Rudens atostogas (2021-10-30–2021-11-06) dalyvavo Erasmus+ projekto mobilumo vizite Venecijoje. Venecijoje mus pasitiko ir viso vizito metu su mumis bendravo mūsų Italijos partnerio ,,Spunto Sviluppo Sociale“ vadovas Alessandro. Priimanti organizacija buvo parengusi darbingą stažuotės programą.

Pirmasis darbinis vizitas vyko Venecijos „Sebastiano Venier“ profesinėje technikos mokykloje,  transporto ir logistikos skyriuje. Venecijos laivybos institutas „Sebastiano Venier“ yra viena iš Venecijos miesto švietimo įstaigų, kuri gali pasigirti senomis ir giliomis tradicijomis nacionaliniu lygiu. Studijos ten tęsiasi 5 metus. Išklausę bendrą dvejų metų laikotarpį ir geriau suvokę savo gabumus, studentai toliau patys renkasi mokytis trejų metų mokymosi kursą ir turi  pasirinkti vieną iš dviejų instituto siūlomų variantų – Laivo valdymą arba Denio karininko mokinio specialybę. Mechatronikos ir informatikos studijos  suteikia studentams ne tik gerus kultūrinius ir kalbinius įgūdžius, bet ir pažangų mokslinį pasirengimą. Techninis – mokslinis mentalitetas, kurį  įgyja kiekvienas studentas, dirbdamas daug valandų laboratorijose, leidžia įgyti diplomą ir sėkmingai  įsidarbinti laivybos įmonėse. Vizito metu mes aplankėme ir mokyklos  bendrabutį, remonto dirbtuves, o šiuolaikinėse mokymo laboratorijose mokiniai mums demonstravo laivo valdymą, su 300000 Eur kainavusiu laivo simuliatoriumi galėjome išbandyti audros stiprumą, „dalyvauti“ gelbėjimo operacijoje užsidegus laivui bei kt. vaidybinėse situacijose.

Kitą dieną lankėmės ,,ENGIM Veneto” mokymo centre. Vizito metu mokyklos direktorius papasakojo apie Italijos  švietimo sistemą, COVID-19 pandemijos daromą įtaką ugdymo proceso organizavimui, nuotolinį mokymą, kontaktinį ir mišrų ugdymą, apie mokyklos specifiką ( tai privati mokykla) ir pagrindines veiklas. Šioje  profesinio mokymo įstaigoje ruošiami specialistai darbui turizmo sektoriuje: viešbučio darbuotojai, kosmetologai, masažistai, padavėjai, barmenai.  Mokykloje mokslas trunka 3 arba 4 metus. Baigę 3 metų programą, absolventai įsidarbina pagal įgytą kvalifikaciją, o baigę 4 metų programą tęsia mokslus aukštosiose mokyklose. Kiekvienas mokinys stodamas į šią mokyklą susimoka 150 eurų stojamąjį mokestį, tolesnis  mokslas yra nemokamas. Mokykla neturi bendrabučio, todėl visi mokiniai į mokyklą atvyksta kiekvieną dieną savarankiškai. O dėl kylančių Venecijoje potvynių dažnai ir nepavyksta atvykti ar tenka vėluoti. Mokykla yra moderni, mokymo kabinetai ir laboratorijos šiuolaikiškos ir erdvios. Lankantis maisto gaminimo  ir kosmetologijos laboratorijose stebėjome praktinius užsiėmimus, tačiau artimesni kontaktai su mokiniais buvo ribojami dėl COVID-19. Būsimų barmenų buvome aptarnauti ir pavaišinti pamokos metu pagaminta įvairių skonių kava ir sausainiais.

Trečia mokykla, kurioje stebėjome ugdymo procesą – tai profesinio mokymo centras „I.I.S. VENDRAMIN CORNER“. Šioje profesinėje mokykloje ruošiami plataus profilio socialiniai darbuotojai, tiek susiję su medicininiu aptarnavimu, tiek kitomis socialinio aptarnavimo paslaugomis. Mokykloje ruošiami socialiniai darbuotojai, jie mokomi teikti kokybiškas paslaugas neįgaliems asmenims, vienišiems seneliams. Pamokų metu stebėjome, kaip mokiniai mokosi praktiškai gaminti įvairius meno dirbinius, karpinius iš popieriaus, kartono, kitų medžiagų, kuria knygeles vaikams, daro dėžutes ir kitus gaminius, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ar savarankiškai, kad ateityje visus šiuos įgytus įgūdžius panaudotų dirbdami socialinių paslaugų įstaigose.

Diskutuodami  stažuotės metu su įvairių  mokyklų atstovais supratome, kad švietimo organizavimo būdai, saugumo keliami reikalavimai COVID-19 pandemijos metu Italijoje yra panašūs į Lietuvos.

Vizito metu po suplanuotų ir įgyvendintų projekto veiklų mokyklose  turėjome puikią galimybę susipažinti su unikaliu Venecijos miestu, aplankyti Burano, Murano, Lido salas, vakare buvome Venecijos simfoninio orkestro koncerte, klausėmės užburiančios garsiausio italų kompozitoriaus A. Vivaldžio kūrinio „Keturi metų laikai“ muzikos, grožėjomės Bazilika, Dožų rūmais, lankėme muziejus. Vieną poilsio dieną skyrėme Veronos miestui. Aplankėme ir veikiančią architektūros parodą (Lietuvos paviljoną) – „Venecijos architektūros bienalė 2021“.

Šis vizitas mums – puiki pedagoginė ir kultūrinė patirtis, atgaiva sielai po sunkaus karantino, nuotolinio mokymo. Drąsiai galima teigti, kad Europa mokosi gyventi toliau epidemijos sąlygomis, kad pasiskiepijus, laikantis saugumo reikalavimų tampa saugiau dirbti, mokytis, keliauti. Be to, mums teko patirti ir Venecijos potvynius bei atoslūgius, buvo dienų, kada ir patekti į mokyklas nebuvo lengva – prireikė ir apsiaustų bei guminių batų.

Dėkojame mokyklos direktorei L. Kaušakienei, projektų vadovei M. Žilinskei ir kitiems kolegoms, kurie sudarė mums galimybes tobulinti kvalifikaciją stažuotės Italijoje metu.

Vizito į Veneciją dalyviai

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”