KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA MINI KOVO 11-ĄJĄ

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla mini Kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną: jau vyko futbolo turnyras, piešinių, dailyraščio konkursai, integruotos muzikos, istorijos, geografijos pamokos, protmūšiai, geografijos olimpiada, paramos akcija, solidarumo  su Ukraina iniciatyvos, minėjimas ir kt. Pilietiškumo ir laisvė pamokos metu mokyklos bendruomenę su artėjančia švente pasveikino direktoriaus pavaduotoja ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas R. Domžienė. Linkėdama visiems savo pasiekimais, darbais ir mintimis prisidėti prie valstybės stiprinimo, jos sėkmės, prie Laisvės išsaugojimo, Taikos stiprinimo,  ji padėkojo už mokytojų ir mokinių nuveiktus darbus, gerai atliekamas pareigas, iniciatyvas ir pilietiškas pozicijas, savanorystę. Padėkos raštais, diplomais ir asmeninėmis dovanomis buvo apdovanoti labai gerus ugdymo rezultatus pasiekę mokiniai, konkursų laureatai, iniciatyvų ir kitų veiklų organizatoriai.  Giedamas Lietuvos himnas, tylos minutė už žuvusiuosius šiomis savaitėmis Ukrainoje, šių dienų grėsminga situacija, vykusios veiklos mokykloje ir artėjanti šventinė diena  priminė  didžiausias vertybes –Tėvynę, Laisvę, Gyvybę. Kovo 11-osios vakare mokykla pasipuoš trispalvės šviesos instaliacija.

Mokyklos administracija