NAUDINGA VIEŠOJI KONSULTACIJA

2023 m. spalio 17 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, siekdama geriau atliepti Panevėžio regiono darbo rinkos poreikius ir sėkmingiau planuoti 2024 m. mokinių priėmimą bei profesinio mokymo programų pasiūlą, organizavo viešąją konsultaciją su Panevėžio regiono plėtros tarybos ir Kupiškio rajono savivaldybės atstovais, Panevėžio regiono darbdaviais, Užimtumo tarnybos prie LR SADM ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais bei kitais mokyklos socialiniais partneriais.

Viešosios konsultacijos metu Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžienė pristatė mokykloje vykdomas ir planuojamas vykdyti modulines profesinio mokymo programas, modulių pasiūlą Kupiškio rajono švietimo įstaigų mokiniams. Diskusijos metu paaiškėjo, kokių ir kiek kvalifikuotų darbuotojų Kupiškio rajono darbdaviams reikėtų, taip pat buvo aptartos mokinių lankomumo, absolventų įsidarbinimo, suaugusiųjų persikvalifikavimo, specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitų mokinių mokymosi bei socialinės problemos. Darbdaviai papasakojo apie savo patirtį dirbant su mūsų mokyklos mokiniais, džiaugėsi bendradarbiavimu su mokykla.

Viešosios konsultacijos dalyviai išklausė UAB „AUREUS ARIES“ projektų konsultanto Almanto Tutlio pranešimą apie projektą „Pameistrystė – nauja galimybė man“, kuris kviečia profesinio mokymo įstaigas ir darbdavius teikti paraiškas dėl pameistrystės finansavimo. Projektas bus finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis, projektui numatoma skirti daugiau nei 19 mln. eurų. Konsultantas išsamiai papasakojo apie projekto sąlygas ir galimybes, atsakė į darbdavių klausimus.

Konsultaciją apibendrino Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorius Kęstutis Mekšėnas. Jie išsakė lūkestį toliau bendrauti ir bendradarbiauti, kartu dalyvauti projektinėse veiklose, dažniau aptarti darbdavių lūkesčius ir mokyklos galimybes tenkinant jų poreikius.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja D.Tumelionytė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė