INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR DAILĖS PAMOKA

2024 m. vasario 8 d. įvyko integruota matematikos ir dailės pamoka mūsų mokykloje, kurioje dalyvavo 1 G-23 klasės mokiniai. Ši pamoka buvo skirta stačiųjų trikampių elementų matavimui, apskaičiavimui ir kūrybiškam kompozicijų kūrimui iš stačiųjų trikampių. Tai buvo ne tik galimybė pritaikyti teorines žinias, įgytas matematikos ir dailės pamokose, bet ir skatinimas rasti ryšį tarp abiejų disciplinų bei skatinti kūrybiškumą.

Pamokos pradžioje mokiniai prisiminė teoriją apie stačiuosius trikampius. Dailės mokytoja papasakojo apie kompoziciją ir kompozicijos rūšis bei parodė sukurtų darbų pavyzdžių.

Vėliau buvo pateiktos matematinės užduotys, kurias mokiniai sėkmingai atliko, taikydami savo žinias apie trikampius.

Po matematinių užduočių mokiniai buvo skatinami kurti kompozicijas iš stačiųjų trikampių. Tai buvo iššūkis, kurį mokiniai priėmė su entuziazmu ir kūrybiškumu. Jie eksperimentavo su trikampių dydžiais, formomis ir išdėstymu, kurdami unikalias ir įdomias kompozicijas. Jų darbai bus eksponuojami parodoje, skirtoje Vasario 16-ajai.
Ši integruota pamoka ne tik paskatino mokinius pritaikyti savo matematikos žinias dailės srityje, bet ir skatino bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir saviraišką.

Dailės mokytoja Lina Riaubienė ir matematikos mokytoja Rima Gudelevičiūtė