PLĖSIME NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAS

Mokykla dalyvavo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ atrankoje ir smagu pranešti, kad esame tarp atrinktųjų įgyvendinti šį projektą! Jo metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse programose ir užmegzti kūrybines partnerystes.

Iš viso atrankoje dalyvavo 322 mokymo įstaigos, iš kurių atrinkta 200 šalies mokyklų. Mokyklos atrinktos įvertinus jų motyvaciją, užmegztas kūrybinės, gamtamokslinės, ekologinės krypties partnerystes, dalyvavimą tarptautiniuose ir šalies projektuose, inovatyvių ugdymo metodų taikymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą ugdymo procese, NVŠ veiklos skatinimą ir sklaidą mokykloje, dėmesį specialiųjų ugdymo poreikių turintiems, socialinę atskirtį patiriantiems mokiniams, bendruomenės dalyvavimą mokyklos gyvenime.

Projekto veiklos bus vykdomos dviem etapais:

2017 m. vasario mėn.–2018 m. vasario mėn. ir
2018 m. vasario mėn.–2019 m. vasario mėn. (mes patekome į šį etapą)

Mokyklos į pirmą ir antrą projekto veiklų etapą suskirstytos atsitiktine tvarka.

Gimnazijos skyriaus III, IV klasės mokiniai galės dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos:

  • kultūrinės-menininės krypties,
  • technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,
  • gamtinės ir ekologinės krypties.

Kiekvienos programos trukmė – viena valanda, dalyvauti programoje vienu metu galės 20–25 mokiniai (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai).

Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų.

Projektų vadovė Modesta Žilinskė