PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0838

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

,,Profesinių įgūdžių tobulinimas ir veiklos organizavimas turizmo srityje“            

Projekto koordinatorius –   Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Projekto partneriai:

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla ;

Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla.

Projekto dalyviai:

20 prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos mokiniai iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokyklos.  Projekte, laikantis lygiavertiškumo principo, dalyvaus po  5 mokinius iš kiekvienos mokyklos, kurie bus atrinkti laikantis vienodų atrankos kriterijų.

Projekto tikslai:

–  atlikti prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos praktikos mokymo dalį;

–  įgyti darbo patirties užsienio turizmo įmonėse;

 –  gilinti užsienio kalbas;

 –  ugdyti tarpkultūrines ir kompetencijas ir socialinius įgūdžius.

Pagrindinis projekto tikslas  projekto dalyviai – mokiniai, kurie mokosi prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės atliktų praktikos mokymo dalį ir įgytų darbo patirties užsienio turizmo įmonėse. Šis tikslas bus įgyvendinamas atliekant mokomąsias praktikas turizmo įmonėse: mokiniai pagilins turimas profesines žinias ir praktinius įgūdžius bei įgis naujų gebėjimų, kurie pravers realizuojant profesinius sumanymus ir integruojantis į darbo rinką. Mokiniai gilins kalbinius gebėjimus ir plės bendrakultūrinės patirties ribas per kalbinius, kultūrinius kursus, kurie bus organizuojami tiek Lietuvoje, tiek tarpinėse organizacijose. Vizitų metu numatytos pažintinės ir pramoginės išvykos, kurių metu projekto dalyviai ugdys tarpkultūrines kompetencijas ir socialinius įgūdžius, išmoks elgtis nepažįstamoje, kitakalbėje aplinkoje. Kai kuriems projekto dalyviams ši išvyka bus pirma į užsienio šalį, todėl jie mokysis planuoti kelionės detales, ugdys ištvermę. Projekto dalyviai turės patys rūpintis buitimi, tai ugdys jų savarankiškumą. Mokiniai stažuočių metu taip pat patenkins bendrakultūrinėspatirties Europos Sąjungos šalyse stoką, taip tobulindami socialinius įgūdžius, o įgyta kalbinė patirtis leis lengviau save realizuoti už šalies ribų.

 Priimantys partneriai:

  • Ekip Europa Ispanijoje;
  • Paragon Europe  Maltoje.
  • I vizitas į Ispaniją, Malagos miestą (2014 m. rugsėjo –  spalio  mėn.), vizito trukmė  – 3 savaitės ;
  • II viztas į Maltą, Mosta miestą (2014 m. lapkričio – gruodžio mėn.), vizito trukmė  – 3 savaitės .

Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

–  geros profesinės žinios ir praktiniai įgūdžiai;

–  geros užsienio (anglų)  kalbų žinios ir gebėjimai;

–  geri komunikaciniai, darbo grupėje gebėjimai;

–  geri IT naudojimo gebėjimai.

   Projekto rezultatai:

– Projekto dalyvių pagilintos ir įgytos naujos profesinės, socialinės, bendrakultūrinės ir kalbinės kompetencijos;

– Projekto dalyviams išduoti Europass mobilumo dokumentai;

– sukaupta ir susisteminta projekto įgyvendinimo medžiaga.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.