ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS „INOVATYVIŲ MOKYMO METODŲ PLĖTRA“

Nr. 2015-1-LT-01-KA102-013350

Projekto koordinatorius: Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.

Konsorciumo narės:

Rokiškio technologijos ir verslo mokykla,

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla,

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.

Projekto tikslai:

1. Kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei  kokybę, diegiant inovatyvius mokymo metodus.

2. Suteikti profesinių mokyklų darbuotojams (pedagogams) profesines žinias, įgūdžius ir reikiamus gebėjimus, diegiant naujus mokymo(si) metodus bei užtikrinant jų prieinamumą didesnei jaunų žmonių grupei.

Priimantys  partneriai:

EURL ARISTOTE  Prancūzijoje, stažuote planuojama 2016 m. kovo mėn.

Int. Education College TEMIS Jungtinėje karalystėje, stažuotė planuojama 2015 m. gruodžio mėn.

Projekto dalyvių tikslinė grupė – Profesinio mokymo specialistai.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.