PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2012-LT-0698

Leonardo da Vinci programos projektas

„Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje“

Projekto pavadinimas: „Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje”

Projekto Nr.: LLP-LdV-IVT-2012-LT-0698

Projekto pareiškėjas: „Panevėžio” Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla

Projekto partneriai: Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Kauno ryšininkų mokykla, ANTRIAN ANDREAS & ANDROULAKIS KON/NOS O.E (KEA), AC Traductores

Projekto tikslas: Projekto „Kompiuterių ir organizacinės technikos operatoriaus veikla ir galimybės turizmo sektoriuje“ pagrindinis tikslas yra, kad kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybės trečio kurso mokiniai atliktų praktiką ir įgytų darbo su informacinėmis technologijomis naudojamomis užsienio turizmo verslo įmonėse patirties. Mokiniai atlikdami praktiką Lietuvos verslo įmonėse iš dalies susipažįsta su informacinėmis technologijomis naudojamomis verslo įmonėse. Tikimės ir skatiname, kad mokiniai atlikę praktiką užsienio verslo įmonėse įgys daugiau patirties bei pasisems idėjų verslui organizuoti ar plėsti Lietuvoje, taip pat galės palyginti informacines technologijas naudojamas skirtingose užsienio valstybėse ir Lietuvoje.

Projekto dalyviai: Projekte dalyvaus 12 mokinių, iš skirtingų profesinių mokyklų (po 2 mokinius iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Kauno ryšininkų mokyklos, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos bei 6 mokiniai iš Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos). Mokiniai Graikijos ir Ispanijos turizmo verslo įmonėse atliks pusę gamybinės praktikos – 8 sav. pagal gamybinės praktikos programas.

Projekto rezultatas: Mokiniai atlikę 8 savaičių praktiką užsienyje, vėliau likusias 7 gamybinės praktikos savaites atliks praktiką Lietuvos įmonėse ir organizacijose, kur turės galimybę palyginti bei tiesiogiai pritaikyti užsienyje įgytus įgūdžius. Sugrįžę iš praktikos užsienyje, mokiniai su dalyko mokytojais ir praktikos vadovais aptars atliktą praktiką. Jie turės užpildyti projekto dalyvio anketas. Mokinių praktika užsienyje bus pripažįstama mokyklų bei Prekybos pramonės ir amatų rūmų kaip dalis atliktos gamybinės praktikos. Mokinių praktika ir pasiekimai bus įvertinti įmonių, kuriose jie atliks praktiką bei išduodant europass mobilumo dokumentą. Priimančios organizacijos išduos sertifikatus. Tikimės, kad Lietuvos darbdaviai įvertins mokinių įgytus įgūdžius ir kompetencijas užsienio organizacijose, bei susidomės, o galbūt ir pasiūlys darbo vietą.