PROJEKTAS NR. LLP-LDV-IVT-2013-LT-0839

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

,,Kūrybiškumas ir inovacija apdailininkų (statybininkų) praktikoje“

      Projekto koordinatorius –   Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

      Projekto partneriai:

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla.

Projekto dalyviai:

27 apdailininko (statybininko) mokymo programos mokiniai iš Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bei Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos. Projekte, laikantis lygiavertiškumo principo, dalyvaus po 9 mokinius iš kiekvienos mokyklos, kurie bus atrinkti laikantis vienodų atrankos kriterijų.

      Projekto tikslai:

– stiprinti apdailininkų (statybininkų) pasirengimą profesinei veiklai;

– gilinti užsienio kalbos žinias;

– ugdyti tarpkultūrines kompetencijas ir socialinius įgūdžius.

 Pagrindinis projekto tikslas  tobulinti apdailininko (statybininko) mokymo programos mokinių profesines kompetencijas   bus įgyvendinamas atliekant mokomąsias praktikas statybų įmonėse: mokiniai pagilins turimas profesines žinias ir praktinius įgūdžius bei įgis naujų gebėjimų, kurie pravers realizuojant profesinius sumanymus ir integruojantis į darbo rinką. Mokiniai gilins kalbinius gebėjimus ir plės bendrakultūrinės patirties ribas per kalbinius, kultūrinius kursus, kurie bus organizuojami tiek Lietuvoje, tiek tarpinėse organizacijose. Vizito metu numatytos pažintinės ir pramoginės išvykos, kurių metu projekto dalyviai ugdys tarpkultūrines kompetencijas ir socialinius įgūdžius, išmoks elgtis nepažįstamoje, kitakalbėje aplinkoje. Kai kuriems projekto dalyviams ši išvyka bus pirma į užsienio šalį, todėl jie mokysis planuoti kelionės detales, ugdys ištvermę. Projekto dalyviai turės patys rūpintis buitimi, tai ugdys jų savarankiškumą.

Mokiniai planuojamų praktikų metu patenkins profesinių naujovių žingeidumą: susipažins su naujomis technologijomis modernių statybų sektoriuje ir įgis nepatirtos praktikos susipažindami ir išbandydami jiems naujos Maltos tradicinės statybų technologijos. Mokiniai stažuočių metu taip pat patenkins bendrakultūrinės patirties Europos Sąjungos šalyse stoką, taip tobulindami socialinius įgūdžius, o įgyta kalbinė patirtis leis lengviau save realizuoti už šalies ribų.

      Priimantys partneriai:

  • Ekip Europa Ispanijoje;
  • Sistema Turismo Italijoje;
  • Paragon Europe  Maltoje.

I vizitas į Ispaniją, Malagos miestą (2013 m. rugsėjo 29 d. –  spalio 26 d.);

II viztas į Maltą, Mosta miestą (2013 m. lapkričio 17 d. – gruodžio  14 d.);

III vizitas į Italiją, Potenza miestą (2014 m. vasario 2 d. –  kovo 1 d.).

     Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

– geros profesinės žinios ir praktiniai įgūdžiai;

– geros užsienio (anglų)  kalbų žinios ir gebėjimai;

– geri komunikaciniai, darbo grupėje gebėjimai;

– geri IT naudojimo gebėjimai.

      Projekto rezultatai:

– Projekto dalyvių pagilintos ir įgytos naujos profesinės, socialinės, bendrakultūrinės ir kalbinės kompetencijos;

– Projekto dalyviams išduoti Europass mobilumo dokumentai;

– sukaupta ir susisteminta projekto įgyvendinimo medžiaga.

 Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.