BENDROJO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJAI

Vardas, pavardė Išsilavinimas Dėstomi dalykai
Dalia Šeinauskienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Informacinės technologijos
Zita Aukštikalnienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Matematika
Rima Gudelevičiūtė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Matematika
Daiva Tumelionytė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Ekonomika ir verslumas
Audronė Liudvinavičienė
mokytoja metodininkė
aukštasis
Chemija
Vilma Žvybienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Biologija
Fizika
Laima Sankauskienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Biologija
Irena Baltrukėnienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Biologija
Geografija
Asta Petrulienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Nijolė Bagdonavičienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Lietuvių kalba ir literatūra
Dorinis ugdymas (etika)
Raimonda Domžienė mokytoja metodininkė
aukštasis
Lietuvių kalba ir literatūra
Loreta Čikinienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Užsienio kalba (anglų)
Jovita Tamošiūnienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Užsienio kalba (anglų)
Diana Balužytė
mokytoja metodininkė
aukštasis
Fizinis ugdymas
Jūratė Ažubalytė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Fizinis ugdymas
Zita Lukoševičienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Muzika
Lina Riaubienė
mokytoja metodininkė
aukštasis
Dailė
Laura Velutienė
aukštasis
Medijos ir informacinis raštingumas
Svetlana Bernotienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Užsienio kalba (rusų)
Virgilijus Kalinka
vyresnysis mokytojas
aukštasis
Žmogaus sauga
Žydra Andrijauskienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Dorinis ugdymas (tikyba)
Virginija Tarulienė
vyresnioji mokytoja
aukštasis
Dorinis ugdymas (etika)