„TARTALEČIŲ VARIACIJOS“

2018 m. kovo 22 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje maisto ruošimo technologijos laboratorijoje vyko profesinio meistriškumo konkursas „Tartalečių variacijos“ pirmo ir antro kurso virėjo mokymo programos mokiniams. Konkurse varžėsi virėjo mokymo programos pirmo kurso VR – 17 grupės mokiniai Bartasevičiūtė Nerija, Jakaitis Tomas, Čebatariūnas Armandas, Kiznytė Anželika, Kondrataitė Evelina ir antro kurso VR – 16 grupės mokiniai Bajalytė Taurinta, Blaževičiūtė Šarūnė ir Samušis Augustas.

Konkurso tikslas buvo ne tik išaiškinti šauniausią virėją, bet ir ugdyti mokinių bendrąsias bei profesines kompetencijas, kūrybingumą, didinti profesinio mokymo motyvaciją, stiprinti mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą, ugdyti mokinių meninės raiškos supratimą, skleisti gerąją patirtį.

Konkurso dalyviai turėjo atlikti praktinę užduotį – naudodamiesi technologine kortele, pagaminti tartaletes su įvairiais įdarais, jas dekoruoti, sugalvoti pavadinimą ir pristatyti vertinimo komisijai.

Konkurse dalyvavusių mokinių praktiniai įgūdžiai buvo vertinami, vadovaujantis praktinių žinių vertinimo kriterijais.

Vertinimo komisijai suvedus rezultatus, buvo paskirtos trys prizinės vietos. Pirma vieta buvo paskirta virėjo mokymo programos pirmo kurso VR – 17 grupės mokinei Nerijai Bartasevičiūtei, antra vieta – pirmo kurso mokiniui VR – 17 grupės mokiniui Armandui Čebatariūnui, trečia vieta – antro kurso VR – 16 grupės mokinei Taurintai Bajalytei. Visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis, o prizininkai – diplomais ir prizais.

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos vadovams už galimybę surengti šį konkursą, skirtas lėšas, palaikymą, geranoriškumą ir suteiktą galimybę tobulėti.

Profesijos mokytojos Nijolė Vasiliauskienė ir Gailutė Tamašiūnienė – Latvė