VOKIETIJOS KARIŲ ĮSPŪDŽIAI PO DARBO STOVYKLOS KUPIŠKIO RAJONE

Vokietijos Kropo vietovės kariai dalyvauja Vokiečių karių kapų priežiūros tautinės sąjungos (Volksbund Deutsche Kriegsgrä berfürsorge e. V“) veikloje. Aštuoni vokiečių kariai, vadovaujami vyresniojo personalo seržanto Bjorno Hanseno, 2018 metų liepos 2–12 dienomis Kupiškio rajone savanoriškai tvarkė Pirmojo pasaulinio karo (1914 07 28–1918 11 11) vokiečių karių kapines. Buvo sutvarkyti Alizavos seniūnijos Zasinyčių kaimo vokiečių karių kapai bei pastatytas atminimo kryžius ant bendro kapo šalia Šimonių, nuo Svėdasų pusės.

Vokiečių kariai gyveno mokyklos viešbutyje ir maitinosi valgykloje. Svečiai buvo labai patenkinti šiltu priėmimu ir apgyvendinimu mokykloje, skaniu ir šviežiai pateiktu maistu.

Liepos 11 dieną įvyko memorialinės vietos pagerbimo ceremonija. Joje dalyvavo Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas, Alizavos seniūnė Raminta Ribokaitė, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušakienė, administratorė Dalia Mikoliūnienė, valgyklos vedėja Danguolė Gaubienė ir kariniai svečiai iš Vokietijos ambasados. Buvo sugiedoti Vokietijos ir Lietuvos valstybių himnai, mirusieji pagerbti tylos minute, padėti vainikai. Pabaigoje buvo apsikeista atminimo dovanomis, o trimitininkas sugrojo tradicinę Vokietijos ginkluotųjų pajėgų dainą „Turėjau aš draugą“.

Mokyklos administracija