,,RAKTAI Į SĖKMĘ”

Kupiškio technologijos ir verslo  mokykloje nuo 2019 m. gruodžio 1 d. pradedama diegti socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST ,,Raktai į sėkmę” (daugiau informacijos apie programą rasite internetinėje svetainėje www.lions-quest.lt ).   LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę” diegimas mokykloje finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II” lėšomis. Projektas bus vykdomas iki 2020 gegužės 31 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė