TAUTINIO NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠALIKO MEZGIMAS

Šių metų gruodžio 6 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktorė Lina Kaušakienė, bibliotekos vedėja Irina Vilimienė, profesinio mokymo skyriaus vedėja Daiva Tumelionytė, mokytojos Teresė Butkevičienė, Nijolė Vasiliauskienė, Jovita Tamošiūnienė ir mokinės Dovilė Kubiliūtė, Sandra Lapeikytė ir Karolina Vilimaitė Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mezgė šimtmečio šaliką. „Tautinio Nepriklausomybės šaliko mezgimas“ – tai pilietinė iniciatyva, skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti, telkti žmones, prasmingai, džiugiai minėti atkurtos Lietuvos reikšmingą sukaktį. Iniciatyvos dalyvių mezginys jau tapo dideliu kamuoliu. Kamuolys, kurio mezgimas prasidėjo Panevėžio rajone, dabar rieda per visą Lietuvą.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla džiaugiasi ir dėkoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai už suteiktą galimybę prisidėti prie pilietinės, tautos darną ir vientisumą puoselėjančios iniciatyvos.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja D.Tumelionytė