LIONS QUEST SEMINARAS „RAKTAI Į SĖKMĘ“

Sausio 22-23 dienomis Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje vyko LIONS QUEST seminaras „Raktai į sėkmę“. Tai pirmieji mokymai, skirti mokytojams ir administracijos darbuotojams, kad galėtume sėkmingai mokykloje įgyvendinti socialinio ir emocinio ugdymo programą „Raktai į sėkmę“, skirtą  11-12 klasių mokiniams. Šiuose mokymuose jau dalyvavo 7 mūsų mokyklos pedagogai, iš viso mokymuose per šiuos metus dalyvaus 21  darbuotojas. Pirmieji grupių vadovai, išklausę seminarą, jau nuo 2019 m. kovo mėnesio, naudodamiesi „Įgūdžių banko“ knyga, ves mokiniams grupės valandėles. Savo patirtį jie perteiks kitiems pedagogams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė