STAŽUOTĖ HAMBURGE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojos – Diana Balužytė, Vida Koiro ir Teresė Butkevičienė – 2019 m. gegužės 5–11 d. buvo išvykę į „Erasmus+“ profesinio mokymo 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2018-1-LT01-KA116-046778 „Tarptautiškumo strategijos įgyvendinimas per Erasmus+ veiklas“ stažuotę Hamburge, Vokietijoje. Stažuotėje dalyvavo ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro ir Kretingos technologijos ir verslo mokyklų mokytojai.

Dalyves Hamburge pasitiko ir stažuotės veiklas koordinavo priimančios organizacijos infeba e.V vadovė Virginija Vinčaitė. Šios stažuotės metu stažuotės dalyviai ugdymo procesą stebėjo Hamburgo Staatliche Gewerbeschule Ernährung und Hauswirtschaft G3 – profesinėje konditerijos ir mitybos ir Staatliche Gewerbeschule Gastronomie und Ernährung Hamburg G11 – profesinėje gastronomijos ir mitybos mokyklose. Mobilumo metu projekto dalyviai susipažino Vokietijoje veikiančia švietimo dualine mokymo sistema. Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys: teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje (1/3) ir praktinė dalis (2/3) įmonėje. Tokiu būdu jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus kvalifikuotus darbininkus, turinčius įmonei reikalingą kvalifikaciją. Dualinio mokymo sistemos vertė – už darbą mokinys gauna atlygį nuo pirmos dienos, kai tik yra įdarbinamas, kiekvienais metais didinant atlygį.

Vizito metu veiklos vykdytos ir žemutinės Saksonijos žemės Buxtehude Berufsbildende Schulen BBS profesinio mokymo centre. Šioje mokykloje mokytojai iš arti pamatė, kaip jauni žmonės, kuriems nepavyko įprastu būdu gauti profesinio išsilavinimo, yra integruojami į profesinio mokymo sistemą. Po metus trunkančios mokymo programos šie jaunuoliai gali toliau tęsti mokslus tradicinėje dualinio profesinio mokymo sistemoje. Mokymas prasideda nuo kelių savaičių trukmės teorinių pamokų profesinėje mokymo įstaigoje. Vėliau besimokantieji dalyvauja įvairiuose praktinio mokymo etapuose profesinėje mokykloje ir įmonėje. Jaunuoliai gauna daug naudingų patarimų, sužino apie paklausias profesijas bei įmones, suteikiančias galimybę jose mokytis.

Vizito Hamburge metu pedagogai dalyvavo oficialiame vizite Rathaus Möllno – Möllno miesto savivaldybėje, kur susipažino su savivaldybės užduotimis, veikla, švietimo įstaigų bendradarbiavimu ir finansavimu. Berufsbildungszentrum Möllno profesinio rengimo centre projekto dalyviai stebėjo ugdymo procesą, dalyvavo profesinio mokymo pamokose. Čia mokinys 3 dienas per savaitę dirba įmonėje, o likusias 2 dienas mokykloje mokosi teorijos. Jis sudaro sutartį su įmone, kuri moka jam mokymosi atlyginimą.

Darbo savaitė Vokietijoje buvo įtempta, vizito metu taip pat spėta susitikti su atstovu iš Handelskammer/Handwerkskammer Hamburg – Hamburgo miesto pramonės, amatų rūmų atstovu. Jis supažindino su pramonės, amatų rūmų veikla, švietimo įstaigų bei įmonių bendradarbiavimu, švietimo dualinio mokymo sistema, egzaminų vykdymo eiga. Visos profesinės mokyklos, atitinkamai pagal mokymo programą, turi atlikti tą pačią egzamininę užduotį. Pramonės ir amatų atstovas pabrėžė, kad besimokančiam mokiniui, darbas (profesinis mokymasis) pas darbdavį, yra – realus pasaulis, atlygis, žinios ir patirtis.

Kaip praktiškai atrodo vokiškasis dualinis profesinis mokymas pas darbdavį, mokytojai susipažino lankydamiesi autoservise Autoreparatur Zentrum Stellingen KFZ – Meisterbetrieb, kur apžiūrėjo įmonę, stebėjo mokomąjį darbą.

Suvirinimo, mokymo ir bandymų centre Schweiβtechnische Lehr – und Versuchsanstalt Nord gGmbH (SLV Nord) dalyviai apžiūrėjo modernią suvirintojų mokymo bazę, stebėjo mokymo procesą ir patys išbandė naują mokymo metodą – virtualųjį virinimą. Tai buvo unikali patirtis.

Įspūdį paliko mokymo centrų, profesinių mokyklų aprūpinimas naujausia technine įranga, kuri pastoviai atnaujinama, šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis, o mokytojo ir mokinio santykis mokymo procese įkvėpė ir pačius dalyvius ieškoti naujų bendravimo formų.

Vizito metu buvo įgyvendinama ir kultūrinė programa, jos metu Dalyviai susipažino su Hamburgo miestu ir jo istorija, laivų uostu, plaukė laivu Elbės upe, ėjo į miuziklą „Tina Turner“, aplankė pasaulinio garso muziejų „Miniatür Wunderland“ – miniatiūrų stebuklų šalį.

Profesijos mokytoja Teresė Butkevičienė