TOBULINOME PROFESINES KOMPETENCIJAS

Mokinių rudens atostogos – puikus metas mokytojų profesinių ir asmeninės ūgties kompetencijų tobulinimui. Šį kartą kūno kultūros mokytojos Diana Balužytė ir Jūratė Ažubalytė pasuko skirtingais keliais.

Diana dalyvavo Panevėžio apskrities profesinių mokymo įstaigų mokytojų bendradarbiavimo ryšių stiprinimo dienose. Sportinių žaidimų veiklose tobulino komandinio darbo įgūdžius, aptarė bendrų veiklų galimybes, problemų sprendimo būdus ir kt.

Jūratė dalyvavo tarptautiniuose mokymuose tema „Sport as an educational tool to prevent youth radicalization“ (,,Sportas kaip mokomoji priemonė siekiant išvengti jaunimo radikalizacijos”). Projektą organizavo Ispanijos Nacionalinė agentūra per Erasmus+ platformą – Veiklus jaunimas. Šių dienų aktualijomis domėtis ir į jas pažvelgti įvairiapusiškai buvo atrinkti 22 dalyviai iš 15 šalių. Seminaro metu buvo dalinamasi gerąja patirtimi, pristatomos atstovaujamų organizacijų veiklos, ieškoma sprendimų ir galimybių siekiant jaunimo radikalizacijos prevencijos, aptariamas sporto vaidmuo dirbant su jaunimu, jį palaikant ir padedant jam aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Taip pat veiklų metu aiškinomės jaunimo radikalizacijos sąvokos supratimą, nagrinėjome apimančias sritis, gyvenimiškus pavyzdžius, imitavome situacijas sporto plotmėje ir kt.

Patirtys labai skirtingos, bet kiekviena jų mums suteikia tvirtesnį pagrindą darbui su jaunimu.

Kūno kultūros mokytojos Jūratė Ažubalytė ir Diana Balužytė