BENDRABARBIAVIMAS UGDANT

Balandžio 9 d. maisto ruošimo technologijos dalykų profesijos mokytojos Nijolė Vasiliauskienė, Gailutė Tamašiūnienė – Latvė ir socialinio darbo dalykų profesijos mokytoja Daiva Kytrienė, bendradarbiaudamos kartu su Kupiškio Šv. Kazimiero vaikų globos namų padalinio Pagalbos šeimai centro gyventojais ir socialine darbuotoja Neringa Rudzinskiene, organizavo susitikimą nuotoliniu būdu.

Susitikimo tikslas – ugdyti gyvenimiškus įgūdžius, vertybes, švenčių papročius ir tarpusavio santykius.

Šio susitikimo tema – „Atvelykis ir šventės tradicijos“. Vaizdo susitikime buvo demonstruojama  kiaušinių dažymo technologija natūraliomis ekologiškomis priemonėmis, šventinio pyrago kepimas ir patiekimas. Diskutavome apie Atvelykio šventės prasmę, šeimos vertybes, santykius ir pagarbą. Susitikimo numatytą tikslą pasiekėme. Ir toliau plėtosime bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Vyr. profesijos mokytoja Daiva Kytrienė