PASITINKANT 2021–2022 MOKSLO METUS

2021 m. rugpjūčio 30 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos pedagogai po vasaros atostogų rinkosi į pirmąjį mokytojų susirinkimą 2021–2022 m. Susirinkime aptarti 2021 m. mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų rezultatai, pristatytas parengtas 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas, pasiruošimas naujiems mokslo metams ir  ugdymo proceso įgyvendinimo tvarka, 2021–2022 m. m. darbo krūvio sandara ir valandų paskirstymas pedagogams, Rugsėjo 1-osios dienos organizavimas ir kt.

Mokyklos direktorė Lina Kaušakienė pasidžiaugė, kad 2021–2022 m. m. mokykloje mokysis daugiau nei 400 mokinių, iš jų I gimnazijos klasėje – 24 mokiniai, II gimnazijos klasėse – 34 mokiniai, pirmame kurse – 155 mokiniai, antrame – 126 mokiniai, trečiame – 62 mokiniai. Bus įgyvendinama 11 modulinių profesinio mokymo programų. Daugiau nei 100 mokinių mokysis apdailininko programą. Technikos priežiūros verslo darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, suvirintojo, apskaitininko, virėjo, pardavėjo, padavėjo ir  barmeno profesinio mokymo programos yra paklausios ne tik tarp mokinių, bet ir darbo rinkoje. Naujiems mokslo metams mokykla labai gerai pasiruošusi: dirba kompetetingi pedagogai, atnaujinta profesinio mokymo bazė nauja įranga ir šiuolaikinėmis priemonėmis iš projekto „ Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra“ lėšų, bendrabutyje – jaukios ir geros gyvenimo sąlygos, tvarkinga ir skendinti gėlėse mokyklos teritorija.

Mokyklos direktorė pedagogams palinkėjo kūrybiškumo ugdymo procese, stiprios sveikatos, naujų idėjų, kasdieninės sėkmės, tarpusavio supratimo, reiklumo sau ir mokiniams. „Tegul šie mokslo metai, nors ir esančiomis ekstremalios situacijos sąlygomis, būna Jums dosnūs prasmingais darbais, džiugiais atradimais ir gražiomis bendravimo akimirkomis“, – teigė direktorė.

Susirinkime dalyvavęs Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Augenijus Cesevičius nuoširdžiai ir šiltai sveikino mokyklos pedagogų bendruomenę su artėjančia Mokslo ir žinių diena ir palinkėjo pedagogams išminties, profesinės sėkmės naujiems sumanymams ir darbams įgyvendinti, pasidžiaugė mokyklos gerais ugdymo rezultatais ir suformuotu teigiamu įvaizdžiu regione, dideliu besimokančių mokinių skaičiumi ir energingu mokyklos kolektyvu.

Mokyklos administracija