MOKINIAI SAVANORIAVO MAISTO BANKO AKCIJOJE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinės Irūna Vanckevičiūtė ir Kristina Keraitytė, paskatintos tikybos mokytojos Žydros Andrijauskienės, spalio 8–9 dienomis Kupiškyje savanoriavo „Maisto banko“ akcijoje. Už pagalbą renkant maistą mokinės buvo apdovanotos Padėkomis. Džiaugiamės, kad vis daugiau mūsų mokinių įsijungia į įvairias savanoriavimo neatlygintinas veiklas, yra  savanoriavę įvairiose srityse: teikė pagalbą vaikams, jaunimui, senoliams, globojo gyvūnus ir kt. Jaunam žmogui svarbu save išbandyti įvairiose veiklose. Tam labai tinka ir savanorystė, nes tai vienas iš savirealizacijos būdų, padedantis puoselėti bendruomeniškumą aplinkoje, kurioje gyvename. Neatlygintina pagalba kitam išties labai praturtina emociškai, stiprina žmogų kaip asmenybę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė