UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS VENECIJOJE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojai I. Baltrukėnienė, A. Petrulienė, bendrabučio administratorė D. Mikoliūnienė, mokymo dalies administratorė R. Jokimienė bei projektų vadovė M. Žilinskė 2021 m. rugsėjo 25 d. iki spalio 2 d. dalyvavo Erasmus+ projekto mobilumo vizite Venecijoje.

Nuvykę į Veneciją susitikome su mūsų Italijos partnerio ,,Spunto Sviluppo Sociale“ vadovu Alessandro, kartu aptarėme numatytą vizito programą. Visos programos veiklos buvo organizuojamos ,,ENGIM Veneto” mokymo centre. Pirmojo vizito metu mokyklos direktorius papasakojo apie Italijos  švietimo sistemą, COVID-19 pandemijos daromą įtaką ugdymo proceso organizavimui, nuotolinį mokymą, kontaktinį ir mišrų ugdymą. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja papasakojo apie mokyklos specifiką ir pagrindines veiklas. Tai profesinio mokymo įstaiga, kurioje ruošiami specialistai darbui turizmo sektoriuje: viešbučio darbuotojai, kosmetologai, padavėjai. Mokykloje mokslas trunka 3 arba 4 metus. Baigę 3 metų programą absolventai įsidarbina pagal įgytą kvalifikaciją, o baigę 4 metų programą tęsia mokslus aukštosiose mokyklose. Kiekvienas mokinys stodamas į šią mokyklą susimoka 150 eurų stojamąjį mokestį, tolesnis  mokslas yra nemokamas. Mokykla neturi bendrabučio, todėl visi mokiniai į mokyklą atvyksta kiekvieną dieną savarankiškai. Mokykla yra moderni, mokymo kabinetai ir laboratorijos šiuolaikiškos ir erdvios. Vizito metu teko stebėti anglų kalbos, informacinių technologijų, fizinio ugdymo pamokas. Lankantis maisto gaminimo  ir kosmetologijos laboratorijose stebėjome praktinius užsiėmimus. Visi mokiniai užsiėmimų  metu dėvėjo veido apsaugos priemones. Iš pokalbių su mokyklos atstovais, supratome, kad švietimo organizavimo būdai COVID-19 pandemijos metu yra panašūs, kaip ir Lietuvoje.

Atvykome į Veneciją, į miestą, kurį įkūrė venetai, bėgdami nuo puldinėjančių barbarų genčių, jie čia rado puikią vietą apsigyventi ir 421 m. įkūrė miestą. 697 m. buvo išrinktas pirmasis dožas ir prasidėjo miesto raida. X-XI a. sandūroje Venecija jau turėjo didžiausią galią Adrijos jūros regione. Po IV kryžiaus žygio gavo beveik pusę Bizantijos imperijos teritorijos. XIII-XV a. Venecija dar labiau sustiprėjo, užėmė Genują. Iki pat jūrinio kelio į Indiją atradimo ji buvo prekybos su Rytais centras, nepriklausomas ir turtingas miestas – valstybė. Napoleonas užbaigė Venecijos Respublikos egzistenciją, atėmė jos nepriklausomybę ir 1797 m. atidavė Austrijai. 1866 m. ji buvo prijungta prie Italijos karalystės.

Džiugu, kad vizito metu, turėjome galimybę susipažinti su unikaliu Venecijos miestu, kuris stovi ant alpinio riešutmedžio polių, kurioje vietoj gatvių – 150 kanalų, kurie sujungti 400 tiltų. Visas transportas yra ant vandens arba pėsčiomis. Per visą vizitą mieste nematėme nei vieno automobilio, net dviračio. Teko grožėtis Venecijos vaizdais, plaukiant garsiąja gondola. Viešbutis, kuriame gyvenome, buvo netoli centrinės Šv. Morkaus aikštės, kurioje vyksta visi susibūrimai, pasivaikščiojimai, kavos gėrimai, vakarais skamba muzika. Šalia garsiausias Venecijos pastatas –bizantiško stiliaus Bazilika, Dožų rūmai, Kampanėlės bokštas-varpinė, nuo kurio atsiveria visas Venecijos ir jai priklausančių salų grožis. O jų yra net 120. Murano saloje stebėjome,  kaip pučiamas stiklas ir gaminami stiklo gaminiai. Būtent čia  gimė Murano stiklas – spalvingas, gėlėtas, skaidrus Italijos pasididžiavimas. Sužavėjo Burano sala. Tai spalvų karalystė. Visi nameliai skirtingų ryškių spalvų. Na, o Lido sala – smelėtų paplūdimių rojus. Vasariškas oras dar  suteikė  mums  galimybę panirti į Adrijos jūros bangas.

Šis vizitas mums, kaip biologijos, geografijos, istorijos mokytojoms, ilga, turininga patirtis, gyva istorija ir gamta! Grįžus į darbą, nuotolinių pamokų metu, turėjome gerą galimybę visus patirtus įspūdžius perteikti savo mokiniams, paskatinti juos mokytis anglų kalbą, gerai mokytis, kad ir jie galėtų išvykti į mokiniams organizuojamus projektus.

Dėkojame mokyklos vadovams, kolegoms, kurie patikėjo mumis, projektų vadovei Modestai ir vadovui Alessandro už supratimą, norą padėti, už nuoširdų bendravimą vizito metu.

Vizito į Veneciją dalyviai

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”