KO GALIME PASIMOKYTI IŠ MADEIROS PROFESIJOS MOKYTOJŲ?

Mokykla tęsia tarptautinio ,,Erasmus+” projekto veiklas. Lapkričio 6-13 d. įgyvendintas mobilumo vizitas Portugalijai priklausančioje saloje, Madeiroje. Į stažuotę vyko Kupiškio tehnologijos ir verslo mokyklos profesijos mokytojai ir administracijos darbuotojai: V. Kalinka, J. Mačienė, G. Tamašiūnienė – Latvė, D. Tumelionytė ir M. Žilinskė.

Projekto darbinės veiklos buvo vykdomos Madeiros turizmo ir svečių aptarnavimo profesinėje mokykloje (port. Escola de hotel e turismo da Madeira). Šis mokymo centras turi jam priklausantį mokomąjį 4 žvaigždučių viešbutį, restoraną, konferencijų sales. Pagrindinė mokymo programa šiame centre – virėjo, tačiau ši specialybė suprantama daug plačiau nei Lietuvoje. Virėjo mokymo programos mokiniai ne tik gamina maistą ir desertus, bet mokosi ir svečių aptarnavimo, prekių užsakymo ir priėmimo bei kitų modulių, kurie susiję su viešbučio ir restorano veikla. Ugdymo procesas vyksta nuo 8 iki 18 val., o jeigu yra papildomų užsakymų, mokiniai praktiką atlieka ir savaitgaliais. Taip jie yra pratinami prie darbo rinkos dėsnių. Ši mokykla yra privataus verslo subjektas, tačiau mokslas čia nemokamas – mokymosi išlaidos dengiamos Europos Sąjungos lėšomis. Taip pat svarbu paminėti, kad mokykloje yra kelios atskiros klasės mokiniams iš Afrikos.

Vizito metu projekto dalyviai stebėjo ugdymo procesą, dalyvavo teorinėse ir praktinėse pamokose. Buvo gražu matyti, kaip mokiniai stropiai atlieka jiems paskirtas užduotis, atsakingai žiūri į jiems priskirtas atsakomybes. Mokytojo ir mokinio santykis pamokų metu nepereina į familiarumą, stebint jaučiamas mokytojo autoritetas, mokinių pagarbus bendravimas su personalu. Tačiau pabendravus su mokyklos personalu, supratome, kad turime vienodų problemų – mokinių lankomumas, nenoras mokytis. Tačiau baigusiųjų įsidarbinimo rodiklis pavydėtinas – net 95 proc. absolventų įsidarbina, o ir pameistrystės sistema išvystyta daug geriau. Taigi vizito metu jautėme, kad gera dalintis bendra patirtimi, turėjome galimybę apsikeisti patarimais.

Kiekvienas vizitas į užsienį atneša ir kultūrinės patirties malonumą. Visada gera ir įdomu susipažinti su nauju kraštu, pažinti naują kultūrą. Madeira mums paliko labai gerą įspūdį, nes klimatas čia nuolat malonus – tai amžino pavasario žemė, kai temperatūra nukrinta ne žemiau 15 laipsnių, o aukštutinė temperatūra irgi nekankina. Taigi gamta Madeiroje kerinti, kalnų aukštis užburiantis atsiveriančiais vaizdais, o žmonės draugiški ir niekur neskubantys. Kaip gera buvo neskubėti kartu. Tik dar kartą pakartosime ,,Erasmus+” šūkį, kad ,,Erasmus+” praturtina gyvenimus, išlaisvina mintis”.

Stažuotės dalyviai