PADĖKA UŽ DOVANOTAS KNYGAS „KNYGŲ KALĖDŲ“ PROGA

Nuoširdžiai dėkojame mokyklos bendruomenės  nariams, kurie jau atsiliepė į kvietimą dalyvauti akcijoje ,,Knygų kalėdos“. Tai mokytojų bendruomenei, D. Gaubienei, net 5 knygas padovanojo lietuvių k. ir literatūros mokytoja S. Pranckevičienė.

Ypatingai norime padėkoti kupiškėnų poetei Giedrutei Murnikovienei-Giedrytei. Ji mokyklos bibliotekai padovanojo tris savo kūrybos knygas.

„Knygų Kalėdos“ dar tęsiasi, todėl tikime, kad Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos biblioteka dar sulauks savo bičiulių, o jų padovanotos naujos knygos džiugins bibliotekos skaitytojus.

Dovanokime naujų knygų SAVO bibliotekai!

Bibliotekininkė I. Vilimienė