NUOŠIRDI PADĖKA

Gruodžio 30 d. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenė atsisveikino su mokyklos direktore Lina Kaušakiene, kuri įstaigai vadovavo 12 metų. Baigusi kadenciją, direktorė priėmė sprendimą nedalyvauti skelbtame konkurse vadovo pareigoms eiti.

Visa bendruomenė ilgai prisimins direktorę kaip senųjų mokyklos tradicijų saugotoją ir puoselėtoją, visada dėmesį sutelkiančią į mokyklos vidinės ir išorinės kultūros puoselėjimą, erdvių gražinimą, infrastruktūros atnaujinimą, gerų darbo bei mokymosi  sąlygų, emocinio saugumo užtikrinimą, mokyklos išsaugojimą  rajono mokiniams. Direktorė visada buvo apdovanota gebėjimu regėti ir jausti visą mokyklos gyvenimą, reprezentuoti ją ne tik rajone, regione, bet ir šalyje.

Nuoširdžią padėką už gebėjimą suburti visą bendruomenę mokyklos strateginių tikslų kūrimui ir įgyvendinimui,  už atsidavimą mokyklai ir pasiaukojantį darbą jos gerovei ir ateičiai tarė mokiniai, mokytojai, administracijos ir kiti darbuotojai.

Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas A. Cesevičius, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja J. Trifeldienė, Panevėžio regiono profesinio mokymo įstaigų  ir Kupiškio rajono švietimo įstaigų vadovai, kiti mokyklos socialiniai partneriai dėkojo direktorei už glaudų bendradarbiavimą, lyderystę siekiant pažangaus švietimo, paveikią verslo sektoriaus įtrauktį į mokyklos ugdytinių praktinių įgūdžių formavimą.

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos administracija