PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOJE

2021 m. gruodžio 13-17 dienomis technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos I ir II kursų mokiniai kartu su profesijos mokytojais Vygandu Užkuru bei Tomu Taruliu buvo išvykę į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos sektorinį praktinio mokymo centrą pagilinti praktinių įgūdžių pagal ES projektą „PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE (Nr.09.4.1,-ESFA-T-736-02-0001)„, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Pagal iš anksto suderintą programą mūsų mokiniai turėjo galimybę pajusti kaip vyksta praktinis mokymas kitoje profesinio mokymo įstaigoje. Visą savaitę mūsų mokyklos mokiniai nagrinėjo naujausių variklių kuro sistemas, savo rankomis ardė ir vėl surinkinėjo įvairių automobilių variklius. Daug įvairiapusės patirties turintys mokytojai stengėsi perteikti ne tik praktines žinias, bet ir asmeninę Tikimės, kad dar ne kartą praktinius įgūdžius tobulinsime šiame centre.

Profesijos mokytojai T.Tarulis ir V.Užkuras