NETRADICINĖ PAMOKA

Vasario 22 d. socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos mokiniams buvo vedama integruota, kontaktiniu mokymo būdu pamoka „Kliento saugumą užtikrinančių sąlygų sudarymas sportinių pratybų metu“. Pamokos tikslas dirbant kontaktiniu mokymo būdu,  išanalizavus ir įsigilinus į rekomendacijas dėl kliento saugumą užtikrinančių sąlygų,  teorijos  žinias pritaikyti  sportinių pratybų metu. Pamokoje buvo taikyti įvairūs mokymo metodai, kurie leido mokiniams geriau įsigilinti į pamokos medžiagą ir puikiai atlikti praktines užduotis. Mokiniai turėjo galimybę praktiškai išbandyti įvairius sporto treniruoklius. Refleksijos metu mokiniai džiaugėsi įdomia ir netradicine pamoka.

Profesijos mokytojos V. Tarulienė ir D. Balužytė