VELYKŲ ŠVENTĖ BENDRABUTYJE UKRAINIEČIAMS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendrabutyje yra apsistoję 24 ukrainiečiai (iš jų -12 vaikų), pagal tikėjimą jie yra ortodoksai, kuriems Velykos yra svarbiausia metų religinė šventė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  laikinai einanti direktoriaus pareigas Raimonda Domžienė bendruomenės vardu pasveikino ukrainiečius su artėjančiomis Velykomis, padovanojo vaikams ir jų šeimos nariams saldžiųjų dovanėlių. Tegu Velykų šventė atneša ne tik atbudimą, bet ir viltį, taiką, ramybę visiems pasaulio žmonėms.

Mokyklos bendruomenė