LIETUVIŠKO RITINIO PRISTATYMAS

Birželio 17 d. P.Matulionio progimnazijoje vyko sporto šventė, joje Kupiškio ritinio klubo „Aukštaičiai“ atstovai pristatė Lietuviško ritinio žaidimą, taisykles. Dalyvauti pristatyme buvo pakviesti ir Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės nariai.

Ačiū 1G-21 ir AP-19/1 grupės mokiniams.

 Kūno kultūros mokytojos J.Ažubalytė ir D.Balužytė