UGDYMO KOKYBĖS TOBULINIMAS PER ERASMUS+ VEIKLAS AUSTRIJOJE

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokytojai Vilius Bagdonas, Audronė Liudvinavičienė ir Asta Petrulienė nuo 2022 m. spalio 2 d. iki spalio 8 d. dalyvavo mobilumo vizite Austrijoje.

Tik atvykę, sekmadienį, jau aplankėme Auer von Welbach šviesos muziejų. Pirmadienį susipažinome su dualinio mokymosi sistema Villach profesinėje turizmo mokykloje Varmbade. Mokykla jau du kartus yra patekusi į geriausių profesinių mokyklų dešimtuką pasaulyje. Dalyvavome seminare su bitininku, gavusiu bičių karaliaus vardą Albinu Otti. Antradienį žinias apie dualinį mokymą pagilinome Sankta Veito profesinėje mokykloje, po to vykome į edukaciją pas ponią Martiną į Edeną, klausėmės pasakojimų apie tradicijas Austrijoje, gaminome austriškus valgius. Kitą dieną aplankėme Klagenfurt Berufschule  Nr.1 ir Nr.2 profesines mokyklas. Čia taip pat gilinome žinias apie dualinį mokymą ir pameistrystės organizavimą. Ketvirtadienį lankėmės WIFI egzaminų centre ir TAZ profesinio orientavimo centre. Domėjomės, kaip Austrijoje vyksta kvalifikaciniai egzaminai, kokiu būdu mokinys pasirenka profesiją.

Be plačios darbo programos daug pozityvių emocijų patyrėme dalyvaudami kultūrinėje programoje po Karintijos žemę, Klagenfurto miestą bei sostinę Vieną.

Stažuotės dalyviai