KELIONĖ Į SKEMUS

Spalio 13 d. socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo  programos I ir II kurso mokiniai vyko į Skemų socialinės globos namus.  Mus pasitiko direktoriaus pavaduotoja socialiniams  reikalams Greta Giriūnaitė. Ji maloniai  ir išsamiai supažindino mokinius su socialinės globos namų veikla, teikiamomis paslaugomis, darbo specifika. Mokiniai turėjo galimybę aplankyti gyventojų kambarius, apžiūrėti valgyklą, edukacines erdves,  pabendrauti su socialiais darbuotojais ir darbuotojų padėjėjais,  užduoti rūpimus klausimus.

Pilni įspūdžių ir įvairių minčių, grįžome namo. Dėkojame Skemų socialinės globos namų direktoriaus pavaduotojai socialiniams  reikalams Gretai Giriūnaitei už šiltą priėmimą bei bendradarbiavimą ir mokyklos administracijai už kelionę.

Socialinio darbo vyresnioji  profesijos mokytoja Virginija Tarulienė