IŠVYKA Į METODINĮ SAMBŪRĮ

Gruodžio 1 d. socialinio darbo profesijos mokytojos vyko į socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programos mokytojų metodinį sambūrį „Inovatyvūs individualios priežiūros darbuotojo kompetencijų įgijimo metodai“, kuris įvyko Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre.

Susitikimo tikslas – suburti socialinio darbuotojo padėjėjo mokytojus, plėtoti profesijos mokytojų dalykinį bendradarbiavimą, siekiant pasidalyti patirtimi apie taikomus profesinio mokymo metodus, jų efektyvumą, pritaikymo galimybes praktikoje, diskutuoti apie darbo iššūkius.

Pristatėme savo įstaigoje taikomus inovatyvius mokymo metodus, išgirdome naujų metodų, buvo pristatytos mokymo bazės, pasidalinta gerąja praktika, diskutuota apie ugdymo procese kylančias problemas.

Dėkojame mokyklos administracijai už suteiktą galimybę vykti į  metodinį sambūrį.

Vyr. profesijos mokytojos Virginija Tarulienė ir  Daiva Kytrienė