TARPTAUTINĖS ANTIKORUPCIJOS DIENOS MINĖJIMAS

Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenė minėjo Tarptautinę antikorupcijos dieną. Mokyklos pedagogai ir administracijos darbuotojai dalyvavo nuotolinėje paskaitoje, kurią skaitė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė. Mokiniams paskaitą antikorupcijos tema skaitė mokyklos asmens duomenų apsaugos pareigūnas L. Dovydėnas. Paskaitomis buvo siekiama plėsti bendruomenės narių žinias apie korupcijos reiškinį, keliamus pavojus ir neigiamas jo pasekmes, stiprinti antikorupcinį sąmoningumą. Paskaitos buvo naudingos, įgytos naujos žinios, gebėjimai leis aktyvinti mokykloje prevencinę antikorupcinę veiklą, siekiant bendruomenėje skaidrumo, ugdant ir formuojant mokinių pilietines vertybes. Minėjimo metu veikė Plakatų, piešinių ar rašinių paroda antikorupcijos tema. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė pristatė Plakatų, piešinių ar rašinių konkurso, skirto Antikorupcijos dienai paminėti, rezultatus, padėkojo už aktyvų dalyvavimą, paskelbė konkurso nugalėtojus. Mokyklos direktorius K. Mekšėnas konkurso nugalėtojams ir visiems dalyviams įteikė padėkas bei prizus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Domžienė