KALĖDINIŲ NAMUKŲ DIRBTUVĖS

2022 m. gruodžio mėnesį maisto ruošimo technologijos laboratorija buvo pavirtusi į kalėdinių meduolinių namukų dirbtuves. Projekte dalyvavo 15 mokinių iš visų trijų virėjo modulinės profesinio mokymo programos kursų. Projekto tikslas – ugdyti mokinių kultūrinio sąmoningumo, raiškos, iniciatyvumo ir verslumo, mokymosi mokytis kompetencijas.

Iš meduolinės tešlos buvo pagaminta 12 skirtingų kalėdinių namukų. Mokinių kurti darbai buvo eksponuojami mokyklos valgykloje. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys paskelbtame konkurse galėjo skirti savo balsą labiausiai patikusiam darbui.

Nugalėtojai ir visi projekte dalyvavę mokiniai buvo paskatinti saldžiosiomis dovanėlėmis.

Vyresnioji profesijos mokytoja Gailutė Tamašiūnienė-Latvė