VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS:

Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties…

Paroda skirta rašytojo, lietuvių literatūros klasiko V. Mykolaičio-Putino 130-osioms gimimo metinėms.

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) – vienas žymiausių lietuvių rašytojų: poetas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, istorikas ir teoretikas, daugiau kaip per penkiasdešimt intensyvaus kūrybinio darbo metų išlikęs pačioje intelektualinio gyvenimo viršūnėje.

Mykolaitis-Putinas 1909 m. baigė Marijampolės gimnaziją. Iš karto po mokslų, tėvų paskatintas, įstojo į Seinų kunigų seminariją,  kurioje 1915 m. buvo įšventintas į kunigus.  Studijas tęsė Peterburgo dvasinėje akademijoje, o 1917 m. – Friburgo ir Miuncheno universitetuose, kur studijavo filosofiją, meno istoriją, psichologiją, gilino literatūros ir estetikos žinias, gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį.

1923 m. grįžęs į Lietuvą dėstytojavo Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1928 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. V. Mykolaitis-Putinas dalyvavo jaunimo organizacijų veiklose, redagavo „Židinio“, „Dienovidžio“ žurnalus, 1933–1937 m. vadovavo Lietuvos rašytojų draugijai. Iki 1954 m. profesoriavo Vilniaus universitete, vadovavo Lietuvių literatūros katedrai bei ėjo Lietuvių literatūros instituto direktoriaus pareigas.

V. Mykolaičio-Putino kūrybos sąraše įvairūs eilėraščių rinkiniai, romanai, dramos, literatūros istorijos bei kritikos knygos. Putino slapyvardį pradėjo naudoti dar mokydamasis Seinų kunigų seminarijoje. Jo eilėraščiuose vyrauja gamtos, tėvynės meilės, laisvės, žmogaus egzistencijos ir jaunatviškų dvasios polėkių motyvai, kas reprezentuoja V. Mykolaičio-Putino potraukį grožiui, menui , muzikai. Tarp jo darbų yra daugybė klasikinės rusų ir lenkų poezijos vertimų.

Labiausiai žinomas V. Mykolaičio-Putino romanas „Altorių šešėly“. 1933 m. pasirodęs kūrinys sulaukė milžiniško populiarumo, kadangi tai pirma knyga lietuvių literatūroje, kurioje taip išsamiai parodomas XX a. pr. kunigų gyvenimas, atskleidžiami jauno kunigo išgyvenimai. Romano sėkmę nulėmė ir tai, kad autorius – kunigas, kuris atkartodamas savo herojaus likimą 1935 m. pasitraukė iš kunigų luomo ir vedė.

Palaidotas Rasų kapinėse Vilniuje.

Mokyklos bibliotekoje paruošta paroda poeto sukakčiai paminėti. Maloniai kviečiame domėtis.