PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS UTENOS REGIONINIAME PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Sausio 30- vasario 3 dienomis mūsų mokyklos Apskaitininko modulinės mokymo programos mokiniai dalyvavo mokymuose, kurie vykdomi įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas projekte, „Praktinių įgūdžių įgijimas Utenos prekybos sektoriniame praktinio mokymo centre“ (projekto kodas NR. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0012). Finansuojama ES socialinio fondo.

Mokiniai dalyvavo Apskaitininko modulinės mokymo programos modulio Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje mokymuose, kuriems pasibaigus dalyviams buvo įteikti pažymėjimai.

Profesijos mokytojos D. Šeinauskienė, A. Žilinskienė