PAMOKOS KITAIP

Visi žinome apie judėjimo reikšmę organizmui. Ši  reikšmė organizmui įvairiapusė. Judėjimas – tai jėga, vikrumas,  ištvermė, sveikas gyvenimo būdas, ligų prrevencija,  Biologijos pamokų metu mokiniai įgyja teorinių žinių apie žmogaus organizmą,  sveiką gyvenseną. Kai kurios temos glaudžiai siejasi su fizine kultūra ir sportu. Tuo tikslu mokykloje  organizuojamos   integruotos šių dalykų pamokos. Vasario 9 d.  dviejose integruotose pamokose ,,Judėjimas – gyvybės šaltinis’’  dalyvavo PB-22/VR-22 grupės mokiniai, o po atostogų  tokias pamokas organizuosime ir kitose grupėse.

Mokiniai  dalyvavo sportinėse estafetėse, žaidė judriuosius žaidimus, mėtė į krepšį,  išmoko suskaičiuoti savo pulsą ramybės sąlygomis ir po fizinio krūvio, aiškino pulso pokyčių priežastis, pagilino žinias apie taisyklingą laikyseną, kūno dalis ir sąnarius. Dauguma jų žinojo judėjimo reikšmę organizmui, puikiai atsakinėjo į trumpus klausimus iš biologijos ir sporto sričių.

Judėjimas – neatskiriamas nuo pavojų . Biologijos mokytoja supažindino su  dažniausiai pasitaikančiais sąnarių ir  kaulų  sužeidimais, jų požymiais, pirmąja pagalba  jiems atsitikus.  Iš šios temos mokiniai gavo praktines užduotis – suteikti  pirmąją pagalbą savo draugui, įvykus traumai.

Apibendrinant pamoką akcentavome, kad sveikatai bei fiziniam išsivystymui labai svarbi tinkama mityba, poilsis, grūdinimasis, atsisakymas žalingų įpročių. Pamokų  pabaigoje išaiškėjo komandos, kurių dalyviai buvo išradingesni, greitesni, žingeidūs. Visi  mokiniai, dalyvavę  pamokose buvo įvertinti.

Biologijos mokytoja Irena Baltrukėnienė, fizinio ugdymo mokytoja Diana Balužytė