Kas yra karjera?

2023 m. vasario 28 d. ir kovo 3 d. 2G-21 ir 1G-22 klasėse per klasės valandėles karjeros specialistė Audronė Liudvinavičienė pristatė savo veiklą, teikiamas profesinio orientavimo paslaugas mokykloje, kvietė atlikti savęs pažinimo testus.

Mokiniai diskutavo kas yra karjera, suprato, kad tai yra daugiau nei visuma mokamų darbų, asmens turėtų per jo gyvenimą. Karjera taip pat ir savarankiškas rengimasis veiklai, ir savirealizacija, atliekant įvairius socialinius vaidmenis.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (2016) karjera apibrėžiama kaip asmeniui ir visuomenei reikšminga jo mokymosi, saviraiškos ir darbo veiklų bei vaidmenų visuma per visą jo gyvenimą. Mokiniai pradėjo pildyti karjeros planus, numatė savo svarbiausias veiklas 3-5 metų laikotarpiui.

Ačiū klasės vadovėms Jovitai Tamošiūnienei ir Nijolei Bagdonavičienei, įsijungusioms į diskusijas.

Karjeros specialistė Audronė Liudvinavičienė