KOVO 11-OSIOS – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Mokykloje mokinių pilietiškumui ugdyti, kompetencijoms tobulinti mokytojai įgyvendina įvairias veiklas, pasirinkdami skirtingus  būdus ar  formas.  Kovo 11-ajai paminėti mokykloje buvo suorganizuota įvairių akcijų, protmūšių, sporto varžybų, konkursų, erdvių puošimo lietuviškomis detalėmis ir kt.

Kovo 10 d. mokyklos aktų salėje   įvyko Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Mokyklos direktorius Kęstutis Mekšėnas pasveikino mokyklos bendruomenę su artėjančia švente, palinkėjo visiems saugoti ir branginti iškovotą LAISVĘ, padėkojo mokiniams bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms už įgyvendintą gražią idėją – parašyti laiškus įžymioms Lietuvos istorinėms asmenybėms. Jis pasidžiaugė ir tuo, kad mokykloje yra daug mokinių, kurie gerai mokosi, tinkamai elgiasi, ruošiasi būsimai darbinei veiklai, aktyviai veikia garsindami mūsų mokyklą įvairiose srityse.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga mokyklos direktorius įteikė mokiniams padėkos raštus už labai gerus 2022–2023 m. m. I pusmečio ugdymo rezultatus. Padėkos bei asmeninės dovanos buvo įteikti ir mokiniams, dalyvavusiems ir užėmusiems prizines vietas olimpiadose, konkursuose. Po sveikinimo žodžių vyko mokinių koncertas, skirtas Kovo 11-ajai. Minėjimo pabaigoje istorijos mokytoja Asta Petrulienė akcentavo svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, atvedusius mus į šiandieną – laisvą, nepriklausomą valstybę.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Domžienė