PREVENCINĖ IŠVYKA

Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, kartu su auklėtoja Rima Spaičiene, bendrabučio administratore Dalia Mikoliūniene ir socialine pedagoge Jovita Mačiene vyko į Kėdainių r. priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenę „Vilties švyturį“.

„Vilties švyturio“ bendruomenėje nuo įsikūrimo pradžios jau reabilitacijoje yra pabuvoję per 1,5 tūkst. žmonių.

Mokiniai susitiko su reabilitacijoje šiuo metu esančiais asmenimis. Jie pasakojo, kaip  neatsakingas elgesys jaunystėje ir pasirinkti draugų pomėgiai, nuveda žmogų į klystkelius, kurių pasekmė – nutrūkę mokslai, prarastas darbas, ryšiai su artimaisiais, sužalota sveikata. Tikri, sukrečiantys pasakojimai privertė permąstyti gyvenimo vertybes ir branginti patį gyvenimą.

Prevencinė išvyka, tikimės, bus paveiki jaunam žmogui ir padės pasirinkti tinkamus draugus, pomėgius, skatins gyventi sveikiau, atsisakant žalingų įpročių.

Socialinė pedagogė Jovita Mačienė