INTEGRUOTA MATEMATIKOS IR FIZINIO UGDYMO PAMOKA

Balandžio 17 dieną įvyko integruota matematikos ir fizinio ugdymo pamoka 1G – 22/ 9 kl. ,,Kas taikliausias?“ Pamokos uždavinys – metant baudas nustatyti mokinių taiklumą, matematiškai išreikšti baudų metimo taiklumą paprastosiomis ir dešimtainėmis trupmenomis bei procentais. Procentinė baudų metimo išraiška geriausiai atspindi taiklumą, jei metamas skirtingas baudų skaičius.

Pamokos metu mokiniai buvo azartiški, norėjo pagerinti savo rezultatus kartodami baudų metimą keletą kartų. Jie liko patenkinti dviejų skirtingų dalykų integracija.

Mokytojos Z. Aukštikalnienė, D. Balužytė