MOKINIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 22 d. mokyklos aktų salėje įvyko mokinių susirinkimas. Jo metu 2 metų kadencijai išrinkta Mokinių taryba, kuri inicijuos ir organizuos mokykloje renginius, akcijas, socialinę-pilietinę, ugdymo karjerai veiklą, dalyvaus rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teiks siūlymus ir naujas idėjas. Susirinkimo metu taip pat aptarti aktualūs mokiniams klausimai, susiję su ugdymo procesu mokykloje.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Domžienė